"Este o ambiție de nume, una de situații și alta – cea mai înaltă și cea mai rară – de fapte"
Nicolae Iorga

personal1    Funcțiunea de conducere a organizației este un atribut al fiecăruia și al tuturor. Colectivul de conducere este liantul între factorul uman și modalitățile de acțiune.

   Organizația este condusă de Comitetul Director, format din președinte, vicepreședinte cu probleme de dezvoltare organizațională, vicepreședinte cu probleme de relații externe și un reprezentant din rândul beneficiarilor.

   Atributele conducerii executive îi revin Directorului Executiv. Eficiența conducerii se bazează pe o atitudine deschisă, a unei varietăți de opinii, talente și entuziasmul echipei și membrilor pentru a preveni stagnarea și închistarea.

personal2    O echipa de oameni curajoși, orientați în permanență către perfecționare profesională, dornici de a se dărui trup și suflet, de a fi un excelent exemplu de ființă umană.

   Conducerea organizației și-a creat o strategie de resurse umane care oferă posibilitatea de a atrage și reține oameni cu înalte competențe, de a favoriza existența unei culturi care încurajează învățarea.


 

   Nevoile identificate, activitățile desfășurate pe tipuri de beneficiari au impus permanentizarea personalului de baza – administrator, educator, bucătar, supraveghetor, a colaboratorilor – asistent social, medic, psiholog, jurist, sociolog, cât și atragerea de voluntari din rândul tinerilor și adulților. Întreg personalul este antrenat într-un amplu proces de inventivitate, creativitate și ingeniozitate, cu și pentru beneficiarii organizației, și în mod indirect pentru binele întregii comunități locale.

 "Nimic nu se va face fara noi. Si nu va fi progres obstesc, daca noi nu-l asiguram cu propriul nostru progres, cu puterea noastra de caracter si de pricepere. Se cade ca noi sa prevedem si sa pregatim viitorul; el va consta in ceea ce noi vom fi facut."
Anthony Robbins


personal4    La baza sistemului de operare este planificarea strategică, un amplu proces de perfecționare a imaginii și misiunii organizației. La baza sistemului de operare este elaborat Manualul de Proceduri Interne, în care sunt specificate tehnicile, metodele și instrumentele de lucru, pentru fiecare grup de beneficiari (copii, tineri, adulți și bătrâni). Rezultatele sunt dimensionate pe baza indicatorilor de evaluare organizațională și autoevaluare profesională. Comunicarea deschisă, dialogul permanent între organizație, beneficiarii direcți și indirecți asigura obținerea de rezultate cantitative și calitative.